Sänkt din aptit med modern medicin.

Hur fungerar GLP-1 analoger?

GLP-1 analoger fungerar genom att efterlikna ett av människan naturligt producerat hormon som kallas glukagonliknande peptid 1 (GLP-1). GLP-1 har många funktioner, men är mest känt för sin roll i att reglera hunger och matintag. Utsöndringen av detta hormon hjälper till att fördröja tömningen av magsäcken, så att maten stannar längre i magen och man känner sig mätt längre.

GLP-1 hjälper också till att hämma ett annat hormon som kallas glukagon. Detta förhindrar att du känner dig hungrig och sänker din aptit samt sötsug.

Vad säger forskningen?

Forskningen är entydig gällande GLP-1 analogers effekt på övervikt och fetma/obesitas. En stor studie med 2 000 överviktiga vuxna jämförde personer som använde semaglutid tillsammans med ett diet- och träningsprogram med personer som gjorde samma livsstilsförändringar utan semaglutid. Efter 68 veckor hade hälften av deltagarna som använde semaglutid gått ner 15% av sin kroppsvikt, och nästan en tredjedel hade gått ner 20%. Deltagare som bara genomförde livsstilsförändringar gick ner cirka 2,4% av sin vikt. Flertalet andra studier har visat liknande resultat, tex. denna studie.

För vilka passar GLP-1 medicin?

För att använda GLP-1 analoger för viktminskning behöver du uppfylla något av tre följande kriterier:

 • Du har en kroppsmassindex (BMI) på 27 eller högre och minst en viktrelaterad sjukdom, såsom tex. högt blodtryck, diabetes typ 2, förhöjda blodfetter, sömnapnésyndrom eller åderförkalkning.
 • Du har ett BMI på 30 eller högre.
 • Du har tidigare uppfyllt något av ovanstående kriterier men nu lyckats gå ned i vikt och önskar hjälp med att behålla din nuvarande vikt.

Vilka hälsovinster får jag av en viktnedgång?

Det finns många hälsovinster med att gå ner i vikt för dig med övervikt och fetma/obesitas. Bland annat minskar du risken för cancer, diabetes och hjärtsjukdom. Fetma är förknippad med en ökad risk att utveckla 13 typer av cancer, inklusive bröst-, prostata- och levercancer. Fetma påverkar även hjärthälsan genom att skada hjärtstrukturen och hemodynamiken. Därtill är diabetes starkt kopplad till fetma, och typ 2-diabetes är en betydande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. En hälsosam vikt är därför en viktig del för ett långt och friskt liv.

Magnifying glass
Slate board with math written on it
Different people
medication

Varför läkemedel för viktnedgång?

Människan är genetiskt programmerad för att förhindra viktnedgång och gör allt för att få oss att återgå till våran tidigare högsta vikt (set-point). Det är därför det är så svårt att behålla en viktnedgång utan medicinsk hjälp.

Enligt studier är det endast 1 av 5 som klarar av en långsiktig viktnedgång med diet och träning. Övervikt är alltså inte en fråga om slöhet eller dålig motivation och inget som man ska skämmas över.

Tack vare upptäckten av läkemedelsgruppen GLP-1 analoger finns det nu för första gången en lösning på problemet som inte kräver riskfylld kirurgi. Vi är just nu inne i en revolution inom behandling av övervikt och fetma och vi på Velora är mycket glada över att kunna erbjuda en behandling som faktiskt fungerar, allt baserat på gedigen forskning.

  Different people

  När dieter inte räcker.

  Kom igång
  arrow_forward

  Varför hälsokontroll innan behandling?

  Innan du startar din behandling med Velora genomförs en grundlig hälsogenomgång för att säkerställa att våran behandling passar för just dig och så att vi kan ge dig bästa möjliga behandling anpassat efter dina förutsättningar.

  Hälsogenomgången består av att du lämnar ett blodprov och därefter en läkargenomgång av dina provsvar och din hälsa. Vilka prov som tas beror på din underliggande hälsa och vilka eventuella prover du tagit nyligen i annat sammanhang. Vanligtvis kollas blodstatus (Hb, vita blodkroppar, blodplättar), blodfetter, leverfunktion, sköldkörtelfunktion, blodsocker (fP-glukos och HbA1c) samt njurfunktion.

  Kostnaden för blodprover och läkargenomgång är 995 kr.

  Vilka läkemedel förskriver ni?

  Veloras läkare förskriver det läkemedel som bäst passar just dig och din hälsa. Varje kund genomgår en personlig läkarbedömning för att hitta rätt behandling. Våra läkare ser till att du får en optimal och säker behandling baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  För att uppnå och behålla en hälsosam vikt är det viktigt att kombinera medicinering med hälsosamma livsstilsförändringar, inklusive kost och motion. En individuell behandlingsplan i samråd med din läkare är avgörande för att hantera övervikt på lång sikt.

   Hur tas medicinen?

   GLP-1 analoger finns både i tablettform och i injektionsform. Tabletter tas dagligen medans injektionerna tas antingen dagligen eller en gång i veckan beroende på vilken GLP-1 analog som används. Injektionerna tar man i underhudsfettet likt insulin för diabetiker, vilket man enkelt gör själv.

   Vid start av behandling med GLP-1 analoger börjar man med en låg dos som sedan sakta trappas upp under några månader tills optimal dos nåtts.

   Vad kostar medicinen?

   I Sverige ingår de moderna viktnedgångsmedicinerna ännu bara i högkostnadsskyddet vid samtidig diabetes. Har du inte samtidig diabetes får du alltså betala hela kostnaden själv för medicineringen. Apoteken i Sverige bestämmer själva priset på medicin utanför förmånssystemet vilket gör att priset skiljer sig åt mellan ställen. De olika läkemedlen kostar olika mycket och i dagsläget varierar priserna mellan ca 1000-3000 kr per månad (februari 2024).

   Medical notes on a board
   Orange pill
   medication
   Coins

   Vilka biverkningar kan uppstå?

   Som vid all läkemedelsbehandling kan det förekomma biverkningar. Biverkningarna av GLP-1 analoger är vanligtvis milda och övergående. .

   Om biverkningar förekommer är det oftast övergående symtom från mage och tarm i början av behandling. Bra att veta är att det är mycket få som behöver avsluta sin behandlingen på grund av biverkningar. Man kan även mildra eventuella biverkningar genom att t. ex. justera dosen och din kost, vilket vi självklart hjälper dig med.

   Är inte GLP-1 analoger medicin för diabetes?

   Ursprungligen användes GLP-1-analoger för att behandla typ 2-diabetes. Detta då dessa läkemedel ökar frisättningen av insulin, ett hormon som bukspottkörteln producerar. Insulin hjälper till att ta bort överskott av socker från blodet och sänker därmed blodsockernivåerna.

   Med tiden upptäckte forskare att GLP-1-analoger även minskade aptiten och gav kraftig viktminskning. Därför började de studera användningen av GLP-1-analoger även som viktminskningsmedicin där de visade sig vara mycket effektiva. För första gången finns det en effektiv och säker behandling av övervikt och fetma utan kirurgi.

   Hur länge behöver jag ta läkemedel?

   Fetma är en kronisk sjukdom som kräver kontinuerlig hantering. Tyvärr återgår man ofta till sin ursprungliga vikt när man slutar ta medicinen, och kroppen börjar sträva efter sin högsta vikt igen. Att sluta ta läkemedlet är inte farligt och man kan börja ta medicinen igen om man märker att man börjar gå upp i vikt. För att uppnå och behålla en hälsosam vikt är det viktigt att kombinera medicinering med hälsosamma livsstilsförändringar, inklusive kost och motion, vilket vi hjälper dig med.

   Leaves falling
   Question mark
   Timer clock