Integritetspolicy

Läs om vad vi gör för att skydda dina personuppgifter

Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till oss i samband med begäran om läkarbedömning används av Velora för att kunna uppfylla sitt åtagande mot kunden. Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande: Användarens namn, epost, personnummer och hälsotillstånd. I detta förstås att förskriva recept till den person som använt tjänsten och därmed angett sitt personnummer. För att förskriva recept kommer personuppgifter förmedlas till tredje part i samband med förskrivningen. Utöver detta kan personnumret användas för att ta kontakt med kund gällande ärenden eller eventuella problem som uppstår i anslutning till användandet av Velora. Avslutningsvis kan personnumret användas för att utföra en kreditupplysning. Velora Health AB kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig i övrigt inte lämna ut dina uppgifter till tredje part.  

Vi förbinder oss utöver detta att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt utan åtkomst för utomstående. Vår hemsida använder HTTPS protokoll samt SSL-certifikat för att skydda din information.